Odsiecz wiedeńska
Autor: Jan Matejko

Bitwa pod Wiedniem została stoczona 11 i 12 września 1683 roku między wojskami polsko-austriacko-niemieckimi, pod dowództwem Jana III Sobieskiego, a armią Imperium osmańskiego pod wodzą wezyra Kara Mustafy pod Wiedniem. Bitwa zakończyła się przegraną Turcji, która nie podniosła się już po tym uderzeniu i przestała stanowić zagrożenie dla chrześcijańskiej Europy.

Obchodom 325. rocznicy Viktorii wiedeńskiej towarzyszyło bardzo wiele imprez. Inauguracja obchodów miała miejsce 8. września w klasztorze oo. Karmelitów, gdzie świętowano Jubileusz 125- lecia koronacji wizerunku Matki Boskiej zwanej „Panią Krakowa”. Przed obrazem tym Jan III Sobieski wyruszając pod Wiedeń modlił się o zwycięstwo. Dodatkowo przez cały okres trwania obchodów prezentowano na Rynku reprodukcje obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Wiedniem”. Ponad to odbywało się wiele konferencji, konkursów oraz wystaw takich jak np. „Świat kawy” w Muzeum Inżynierii Miejskiej, „Pamięć o wiedeńskiej odsieczy” na Wawelu, czy balet „Sobieski i Marysieńka” na Małym Rynku, a na Rynku Głównym stanęły Kramy krakowsko-turecko-wiedeńskiego Jarmarku.

Viktorię Wiedeńską świętowano w całym mieście jednak to błonia krakowskie stały się epicentrum Obchodów. Wieczorem 13 września 2008 odbyło się tutaj fantastyczne widowisko – pokazy walk i pirotechniki w inscenizacji historycznej bitwy pod Wiedniem. Spektakl batalistyczny „Venimus, vidimus, Deus vicit” (łac. Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył) zgromadził tłumy widzów. W przedstawieniu wzięli udział aktorzy (w tym Daniel Olbrychski jako Jan III Sobieski oraz Grażyna Wolszczak jako Marysieńka) oraz liczne grupy rekonstrukcyjne, w tym również