Zagończykowa Kompanija Wita!

Jesteśmy grupą miłośników kultury i tradycji Rzeczypospolitej Obojga ( Trojga ) Narodów. Szczególnie bliski jest nam okres Sarmacji i staropolskie klimaty kresowe związane z przenikaniem kultur, obroną pogranicza oraz dziedzictwa kulturowego, które określa naszą tożsamość narodową.

Pasjonują nas szeroko pojęte zwyczaje i obyczaje, stroje, broń, barwa i koń oraz ich stosowanie w praktyce zgodnie z realiami epoki.

Bawimy się wybornie z szlachecko-kawaleryjską fantazją, co daje nam radość i satysfakcję. A ta motywuje do poszerzania i pogłębiania zainteresowań oraz związanej z tym wiedzy. Upodobanie do tradycji staropolskiej tkwi w nas z dziada, pradziada, a iskrą na proch do działania był udział w realizacji filmu Jerzego Hoffmana "Ogniem i Mieczem".

Najwyżej cenimy honor oraz wolność, równość, niezależność; zgodnie z maksymą "szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie". Pierwsze u nas piękne i gorące białogłowy, ogniste rumaki i broń szlachetna.

Znakiem naszym herb Poraj, Różycem lubo Różą zwany bo od dzikiej, stepowej róży na tle wschodzącego słońca rozkwitłej, klejnot jego się wywodzi. Nie ma róży bez kolca więc i my ostrza swe mamy... Tworzymy własną historię w duchu epoki i w oparciu o tradycję rodową i narodową.

Jeśli Ci nasza kompanija miła, znajdziesz nas bo u dwora nie siedzim...


Bywaj
rtm. Józef Piotr Poraj

"Był to akt wiary każdego szlachcica,
Na Ukrainie, że po Kościele
Nie ma jak hetman na rycerstwa czele,
Że nic świętszego w Polsce jak granica!
A strzec granicy to rycerska sprawa!
Więc też na kresach o to dbano mało,
Co się tam z królem i na sejmach działo,
Byle wojskowa nie cierpiała sława."

  W. Pol - Mohort

Copyright © 2010-2019 Zagończykowa Kompanija. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by Kanclerz Robertus
odwiedzin: 1493 dzisiaj: 106 on-line: 2 strona istnieje: 3278 dni ładowanie: 0.011 sek